Poprzednie mioty

 
Miot "R"

Cherni Strazhnik TIMLY FIND x Cherni Strazhnik GRAFFITI BLACK
ur.: 01.11.2015 - 3 pieski & 3 suczki


Miot "S"

Cherni Strazhnik TIMLY FIND x Cherni Strazhnik GRAFFITI BLACK
ur: 27.01.2017 - 5 suczek


Miot "T"

Cherni Strazhnik TIMLY FIND x Cherni Strazhnik GRAFFITI BLACK
ur: 18.03.2019 - 1 piesek & 2 suczki