NASZE PSY

 
NASZE PSY

Cherni Strazhnik TIMLY FIND "Tymon"

International & Multi Champion
ur: 04.04.2010
HD A, DCM: clear

Cherni Strazhnik MERCURY "Freddie"

Junior Polish Champion
Polish Champion
Bundesieger AT 2020
Limbosieger 2021
ur: 05.05.2019
HD A :DCM- clear; DNA-Profile- PCR