NASZE SZNAUCERY

 
POZNAJ NASZE PSY

Cherni Strazhnik TIMLY FIND

Reproduktor
International & Multi Champion
ur: 04.04.2010
HD A, DCM: clear

Cherni Strazhnik GRAFFITI BLACK

Suczka hodowlana
International & Multi Champion
ur: 08.06.2012
HD A, DCM: clear

REBEL YELL Graffiti Black

Suczka hodowlana
Młodzieżowy Champion Polski
ur: 01.11.2015
HD A, DCM: clear (po rodzicach)